VIETNAM - HOA KỲ (TIỂU BANG TEXAS) 11 ngày/10 đêm, Khởi hành: Từ 13 đến 24/6/2020.