Sau một thời gian dài hoạt động, công ty VOCAWIN đã quyết định ký kết hợp tác với N.E.O trong việc thành lập công ty Đầu Tư Và Thương Mại EMOCON nhằm ra mắt và giới thiệu đến người dân Việt Nam về phần mềm di động EMOCON.

Emocon là phần mềm di động với những tính năng cơ bản như : Gải trí, truyền thong, quảng cáo, games, mua sắm và giáo dục…. Với mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Người dân Việt Nam về tính ưu việt và tiện lợi khi sử dụng các điện thoại thong minh hiện nay. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác trong lĩnh vực thương mại , quảng cáo của công ty N.E.O và đối tác Hàn Quốc. Sự hợp tác này góp phần cho sự phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà.